Typ zgłoszenia

Proszę wybrać tryb realizacji zgłoszenia serwisowego:


naprawa gwarancyjna

(wymagany dokument potwierdzający uprawnienia
gwarancyjne np. dowód zakupu lub karta gwarancyjna)


naprawa pogwarancyjna

naprawa w trybie DOA

naprawa urządzenia zakupionego u innego
     dostawcy (gwarancyjna i pogwarancyjna)

Dane urządzenia

Proszę wprowadzić dane serwisowanego urządzenia:

Dane do faktury

Proszę wystawić fakturę na następujący podmiot:(dotyczy napraw pogwarancyjnych oraz kosztów
naprawy, które nie są objęte gwarancją)


Adres wysyłki

Na jaki adres odesłać sprzęt po jego naprawie:
Wyślij zgłoszenie

Proszę o podanie adresu e-mail, na który przesłany
zostanie numer RMA wraz z formularzem zgłoszeniowym:Otrzymane zwrotnie dokumenty należy wysłać wraz z urządzeniem i kopią
dowodu zakupu na adres SimpleAV Serwis, al. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław.

Uwaga, dokumenty mogą zostać przesłane po weryfikacji
przez pracownika w godzinach funkcjonowania firmy.


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny:
+48 71 382 81 10 lub mailowy: serwis@simpleav.pl.

Zapoznaj się z informacjami w jaki sposób administrujemy Twoimi danymi osobowymi oraz z naszą polityką prywatności.