Zadzwoń: (+48) 71 382 81 00
E-mail:

Polityka prywatności

Polityka
prywatności i cookies


Zapoznaj się z polityką
prywatności i regulaminem cookies.Administrowanie
danych osobowych


Dowiedz się kto i w jakim zakresie
przetwarza Twoje dane osobowe.Proces
rekrutacji


Poznaj zasady procesu
rekrutacji w naszej firmie.

Proces rekrutacjiUprzejmie informujemy, że celem wzięcia udziału w prowadzonej przez naszą Spółkę rekrutacji, prosimy o zamieszczenie, we wszystkich nadsyłanych dokumentach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SimpleAV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiuw celu rekrutacji na stanowisko* ...”

Jeżeli chcecie Państwo, aby nadesłane przez Państwa dokumenty były brane pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dodanie, we wszystkich nadsyłanych dokumentach dodatkowej klauzuli, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SimpleAV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę SimpleAV Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu”

W przypadku, gdy nadesłane dokumenty zawierają Pani/Pana wizerunek prosimy o dodanie do dokumentu zawierającego Pani/Pana wizerunek następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, przez SimpleAV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w formie zdjęć załączonych/załączonego do niniejszego dokumentu na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko* ... oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

* - tu podać stanowisko, o które się Państwo ubiegają zgodnie z nazwą zamieszczoną w ogłoszeniu

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych:

SimpleAV Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu, al. Karkonoska 10,

NIP: 8992732413, e-mail: , tel. +48 71 382 81 00

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez:

w przypadku wyrażenia zgody wyłacznie do niniejszego procesu rekrutacji, to dane będą przechowywane do czasu jego zakończenia, maksymalnie przez okres 3 miesięcy od ich nadesłania, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie nadesłanych dokumentów w przyszłych procesach rekrutacyjnych, zebrane dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy liczonych od nadesłania dokumentów. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Od zgody na przetwarzanie danych uzależnione jest uwzględnienie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku dalszej zgody w innych procesach rekrutacyjnych, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu/-ów rekrutacyjnych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.