Typ zgłoszenia

Proszę wybrać tryb realizacji zgłoszenia serwisowego:


naprawa gwarancyjna

naprawa pogwarancyjna

naprawa w trybie DOA

naprawa urządzenia zakupionego u innego
     dostawcy (gwarancyjna i pogwarancyjna)

Dane urządzenia

Proszę wprowadzić dane serwisowanego urządzenia:

Dane do faktury

Proszę wystawić fakturę na następujący podmiot:

Adres wysyłki

Na jaki adres odesłać sprzęt po jego naprawie:Druk formularza

Proszę podać adres email, na który zostanie przesłany formularz:Prosimy o wydrukowanie i podpisanie formularza.

Formularz proszę dołączyć do sprzętu wraz z kopią faktury.

Sprzęt przesłany bez formularza i kopii faktury nie będzie serwisowany.